26.6.2019 Vesijohtojen puhdistusta jatketaan, muutos alueeseen.

26.06.2019

Lumijoen Vesi Oy jatkaa vesijohtoverkoston huuhtelua tänään 26.6.2019 klo 22 alkaen. Verkostopaine alenee puhdistustyön alettua, muutoin työstä ei odoteta olevan haittaa asiakkaille

Keskiviikkona 26.6.2019 puhdistustyötä tehdään Viinavuorentien alueella (haittaa asiakkaille Prokkola ja Kivimäki)

Aiemmin tiedotettu alue muuttuu siten, että seuraavalla alueella ei puhdistusta suoriteta aiemmasta tiedotuksesta poiketen, puhdistus siirtyy myöhempään erikseen ilmoitettavaan ajankohtaan:- Sallisentien alkupää, Taarinkuja, Lumijoentie, Rantaharjuntien alue (Alakopsa, Määttä, Yli-Luukko, Paloniemi, Peuralahti, Sutela V, Tikkanen, Sallinen M, Marttila, Pakkala, Romsi, Ervasti, Hemmilä J, Hirvasniemen kylätalo, Surkka, Kylmänen, Hanhisuanto, Knuutila, Jakkula E, Myllynen)

 

Pahoittelemme asiakkaille aiheuttamaamme häiriötä.

Ari Korkala