Maksamattomien laskujen perintäkäytäntö muuttuu

08.10.2020

Lumijoen Vesi Oy muuttaa käytäntöä vesimaksusaamisten perinnässä.

Maksamattomista laskuista huomautetaan edelleenkin, mutta toisessa huomautuksessa annetaan ajankohta, jolloin veden toimitus katkaistaan Vesihuoltolaitoksen yleisten toimitusehtojen 29.6.2001, 3.10 kohdan mukaisesti.

Aiemmin erääntyneet vesilaskut on maksettava 30.11.2020 mennessä, muutoin samaa käytäntöä palvelun keskeyttämisestä tullaan soveltamaan myös vanhoihin saataviin.

Siis vielä selvyyden vuoksi: Vanhat saatavat on maksettava Lumijoen Vesi Oy:lle 31.11.2020 mennessä, muutoin vedentoimitus keskeytetään.

 

 

3.9.2020           Ari Korkala      

                             Lumijoen Vesi Oy