Painevaihtelua verkostossa 26.11.2021

26.11.2021

Lumijoen Vesi Oy:n vedenottamolla on yön aikana tapahtunut pumpun rikkoontuminen. Korjaustyötä aloitetaan, ja odotuksena on, että raakaveden tuotanto saadaan uudelleen käyntiin aamupäivän aikana.

Rikkoontuminen aiheuttaa verkostoon paineen alenemista, pahoittelemme häiriötä.

26.11.2021 Ari Korkala